020 - 912 912

Kundpolicy

 

Vår affärsidé

Erbjuda assistans dygnet runt till alla fordonstrafikanter.

Kunden i fokus.

Hos oss i Assistancekåren är kontakten mellan kunden och vår personal den viktigaste komponenten för ett lyckat resultat. I våra kontakter med kunden vill vi ge våra tjänster det mervärde som överträffar kundens förväntningar. Detta mervärde skapas med hjälp av engagemang och lyhördhet.

Engagemang genom att:

 • Vi sätter oss in i kundens situation för att snabbt kunna lösa kundens behov av assistans.
 • Vår strävan är att varje kundkontakt eller genomfört uppdrag skall överträffa kundens förväntningar.

Lyhördhet genom att:

 • Ge realistisk och tydlig information om våra tjänster.
 • Erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar.
 • Leva upp till våra löften.
 • Om vi skulle göra fel, snabbt korrigera detta.

Nytänkande genom att:

 • Utveckla oss genom kvalitetsprogram för ständig förbättring.
 • Ser till att varje kontakt innebär en positiv problemlösning för kunden.

Vi lever upp till vår kundpolicy genom att:

 • Skapa ett långsiktigt förtroende hos våra kunder.
 • Beroende på kundens behov och uppdragens omfattning och karaktär skapa oss en ”bild” av uppdraget innan vi börjar planera och utföra arbetet.
 • Genomföra uppdrag med fokus på att göra ”rätt från början”.
 • Efter avslutade uppdrag göra utvärderingar av kundens upplevelser för att säkerställa vår egen kvalitét.