020 - 912 912

Bussbärgning

Dem flesta bussarna idag byggs i en självbärande konstruktion och kan därför inte lyftas i balkar etc. utan måste då lyftas i hjulen.

Det klarar vi utan problem då alla våra tungbärgare är byggda och utrustade med lång sticka och grill till att lyfta i hjulen.

Här till höger ser ni en bild på en buss med ett bakaxel haveri.

bussbargning