020 - 912 912

Personbilsbärgning

I bilistens tjänst

Kört fast? Motorstopp?
Eller den uttjänta skrotbilens sista resa?

Våra effektiva flakbärgningsbilar hanterar alla slags personbilar.

Vi har avtal med alla på marknaden förekommande försäkringsbolag.

personbilsbargning