020 - 912 912

Utlandsbärgningar

Långt borta är nära för oss

Vid ett haveri i utlandet väljer många försäkringsbolag och åkerier att bärga hem fordonet för att bättre kunna styra reparationsinsatserna. Vi har ett stort kontaktnät med flera bärgningsföretag runt om i Europa, där vi utfärdar betalningsgarantin och planerar ett rationellt upplägg.

Ett samtal till oss kan spara många kronor.

utlandsbargning